T O P
  • By -

AutoModerator

AteistTürk discord sunucusuna gelerek sohbet edebilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Discord : https://discord.gg/gJ4ENreg44 *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/AteistTurk) if you have any questions or concerns.*


reptilianhid

mantık bizim doğrularımızdır ve özneldir. doğru olan bilimdir ve bizim mantığımız bilimi oluşturmaz. mantık düşüncedir, doğru akıldır.


[deleted]

[удалено]


kixilay

“Doğruyu göremiyorum, mantığım almıyor” diyosun yani. Sen bir şeyden çıkarımını doğruya en yakın şekilde yapamıyorsan bu senin acizliğin.


reptilianhid

mantık düşüncedir, doğru akıldır:)


AdolfButCommie

Gayet doğru düşünüyorsun. Keşke daha açık konuşsaydın, bu kadar gereksiz downvote yemezdin.


Eskidostum

Mantık bir ön koşul kabulüdür, doğrular sadece kendi mantık denklemleri içinde doğrudur.


Ali38Krc

Mantık kişiye göre değişeceği için doğruluk kişi içindir. 3. Bir kişi senin yaptığın kararları sorgulaması gereksiz olduğu için. Mantıklı olanlar doğrudur.


Ali38Krc

Ama vicdan işin içine girerse çok değişir. Kişinin duyguları mantığının önüne geçerse mantık yanlış olur.


BruceWWWW

Gerçekten olaya, konuya göre değişir. Duygusal yoğunluğa sahip bir kararın doğruluğunu sorgularsak, örneğin tren problemini ele alırsak 5 kişi yerine 1 kişinin ölmesi daha mantıklıdır ama bu olay yaşanırsa kimse sonunda bu olaya “doğru” olanı seçtik diyemez duygusal olarak. Her zaman bir üzüntü, keder ve pişmanlık kalır seçimi yapan kişi veya olayı bilen kişiler için. Yani doğruyu belirlerken mantık en önemli unsur veya unsurlardan olabilir ama tek unsur değildir.


Raistlin_Maj3re

Mantık kişiye ve topluma göre değişir o yüzden doğru da içinde yaşadığın topluma göre değişir.


Salt_Highlight8167

Mantıktan kasıt Star Trek teki vulcan mantığı mı


Tallin23

Mantıklı olan doğru olmak zorunda değildir ama doğru olan mantıklı olmak zorundadır.


[deleted]

[удалено]


Ali38Krc

**Konu dışı** >Mantıktan üstün bir şey yoktur. Cidden bunu diyip Müslüman mı kaldın?


people__are__animals

Bazen öncüller doğru olsada çıkardığı sonuç yanlış olabilir


KEANE_2017

Bravo. Mantıktan üstün bir şey yok demişsin. Sana zahmet bana bu ayeti mantık çerçevesinde açıklayabilir misin? **Maide Suresi, 110. ayet:** Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. ***İznimle çamurdan kuş biçiminde oluşturuyordun da ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu***. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğulları'na apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm."


[deleted]

[удалено]


KEANE_2017

Kuş sekli verilmiş çamura üfleyince kuş olması mantıklı mı diyorsun? Rica etsem bana mantığın Türkçe tanımını yapabilir misin? İçinde bir ikide örnek verirsen süper olur.


[deleted]

[удалено]


KEANE_2017

Mantık tanım : ***Akıl yürütmede, düşüncede doğruluk, düzgünlük, tutarlılık.*** Kıssanın masal olması bir yana. Neden çamurdan üfleyip kuş yapıyorsun? Binlence çocuk acılar için kıvranarak vebadan, sıtmadan, kızamıktan vb. hastalıklardan kıvranarak ölürken. Eğer süper gücün varsa bunlardan bir tanesini çözüm bulsanda insanlığa bir faydan olsa daha mantıklı değil mi? Zaten etrafta binlerce canlı kuş var. ​ >Allah hem diri hem de ölü bir kuş yaratması imkansız bir şeydir. Dikkatli ol hacı, dinden çıkmışsın haberin yok. Acil kelime-i şahadet getir. **Bakara Suresi, 284. ayet:** Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. ***Allah, herşeye güç yetirendir.*** *"Allah herşeye gücü yetendir",* Tüm Kuran'da 200 den fazla tekrar edilir. Sana tavsiyem Kuran okuman. Her şeye gücü yeten bir tanım yaparsan hem ölü hem diri kuş yaratabilirsin. Çünkü fizik kurallarınıda kendin yaratırsın, mantık kurallarınıda. Umarım kurduğun mantıktaki hataları düşünerek bulursun. Biraz daha kafa yor 👍. Kal Sağlıcakla.


[deleted]

[удалено]


KEANE_2017

>Allah hastalığı yarattı bunun şifasını bulmaya insana bırakıyor. Allah insana bırakmayacak olsa baştan beri o hastalığı yaratmaz. **Şuara Suresi, 80.** ayet: "***Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur***;" ​ >Âyetteki ‘şey’ mümkünler için geçerlidir. İlerde Allah olursan, ayet indirirken parantez içinde belirtirsin. Kurandaki Allah herşeye kadirim ben diyor.